Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.” V4 platform „Flow Analysis & Capillary Electrophoresis” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, finansowanego ze środków International Visegrad Fund (Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ), nr umowy 21930006.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Kompletna oferta musi zostać złożona do końca dnia 23 listopada 2021 r. mailowo na adres: marcin.wieczorek@uj.edu.pl lub pocztą zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym.